Del en leverandørfaktura

Når du har valgt et prosjekt på linje en, kan du endre beløpet på samme linje til så mye som vil bli inkludert i det valgte prosjektet. Resten hopper så ned til neste rad, slik at du kan velge et annet prosjekt på den raden.