Koble leverandørfaktura til prosjekter

Når det er et beløp på leverandørfakturaen, er beløpet eks. MVA under linjene. I disse linjene velger du hvilket prosjekt fakturaen skal kobles til. Kolonnen “Å viderefakt.” bestemmer deretter hvor mye som skal belastes kunden for senere fakturering.

Fra 1. juni 2020 er det også mulig å legge til en ny innstilling på leverandørfakturakortet.

Med den nye innstillingen er det mulig å kontrollere om leverandørfakturabeløpet vil belaste det tilknyttede prosjektet eller ikke. Innstillingen vises ikke som standard – kontakt Bygglet support for å aktivere den.

Innstillingen er nyttig å bruke hvis du vil unngå å få dobbeltkostnader på prosjektet ditt i tilfeller der det blir registrert artikler på prosjektet som du senere mottar en faktura for.

Innstillingen har alltid standardmodus «JA», så kostnadene belastes prosjektet. Hvis prosjekter er koblet på linjen og innstillingen er merket med “Kostnaden skal belaste prosjektet” = «NEI», vil beløpet på linjen ikke belaste prosjektet. Dette betyr at beløpet på leverandørfakturaen ikke vil påvirke følgende oversikter:
• Fanen prosjekt – Prosjektoversikt – Ruten «Resultat»
• Fanen prosjekt – Resultatoversikt – Kolonner for leverandørfaktura
• Fanen oversikt – Nøkkeltall – Materialkostnader

Merk: Når du velger alternativet “Kostnaden skal belaste prosjektet” = NEI, blir også beløpet i spedisjonskolonnen automatisk nullet. For leverandørfakturalinjer som blir fakturert blir ikke beløpet null.