Koble leverandørfaktura til prosjekter

Når det er et beløp på leverandørfakturaen, er beløpet eks. MVA under linjene. I disse linjene velger du hvilket prosjekt fakturaen skal kobles til. Kolonnen «Å viderefakt.» bestemmer deretter hvor mye som skal belastes kunden for senere fakturering.