Merking av faktura

For å inkludere merking på en kundefaktura, må du legge inn ønsket merking på kundekortet. Du kan ha flere merkinger på den samme kunden, men merkingen blir kun inkludert på fakturaen der du har spesifisert ønsket merking på prosjektet.

Oppsett av merking på kundekortet:

Når du deretter oppretter et prosjekt for en kunden, vil disse merkingene bli funnet under fanen Notater på prosjektkortet.

Du vil da finne merkingen øverst til venstre på kundefakturaen.