Redigering av faktura som allerede er sendt

Du kan redigere en sendt faktura ved å angi den med status Utkast, trykke på Lagre, og få tilgang til den igjen og redigere.