Steg 4b - Angi lønnstyper for riktig kostnadspåslag på prosjekter

  1. Klikk på tannhjulet, velg “Innstillinger” og deretter “Lønnstyper”.
  2. Under lønnstyper finner du lønnstypen “Vanlig tid”. Klikk på lønnstypen for å redigere den.
  3. Personalkostnadspåslag er satt til 60%, som du selvfølgelig kan endre om du ønsker det. Dette betyr at timelønnen du legger inn på din ansatt vil få et påslag på 60% når arbeidstakerens timer er registrert på prosjektene. Eks: 100 kr i timelønn gir en kostnad på 160 kr per time på prosjektet når den ansatte rapporterer tid til denne lønnstypen.
  4. Legg eventuelt til dine egne lønnstyper eller deaktiver de du ikke bruker.