Steg 5 - Sette opp ditt vareregister

Alternativ 1 – Legg inn varer selv

  1. Klikk på «Registrer» og velg «Varer».
  2. Klikk på «Legg til vare».
  3. Fyll ut grunnleggende informasjon om varen, det obligatoriske feltet er “Navn” der du fyller ut navnet på artikkelen.
  4. Angi en kjøpesum og en salgspris på varen.
  5. Når du har fullført denne informasjonen, klikker du på “Lagre”.

Alternativ 2 – Vi kan lese inn ditt vareregister

For at vi skal kunne lese inn ditt vareregister må det være delt opp i kolonner i en Excel-fil, slik som vist nedenfor.

Send filen til support@bygglet.com, så ser vi til at varene kommer inn i din Bygglet.