Avslutte et prosjekt

Du avslutter prosjektet ved å merke av sluttdatoen. Systemet vil også spørre om du vil avslutte prosjektet i forbindelse med sluttfakturering og vil deretter angi gjeldende dato som sluttdato.