Personalkostnad

Personalkostnaden er basert på timelønnen du har lagt inn på medarbeiderne dine og påslaget som står på den respektive lønnstypen. Det er 60% som standard, men det er mulig å endre for hver lønnstype.