Ressursoversikt

Resursoversikten gjør det enkelt å få oversikt over behovet for resurser i en tidlig planleggingsfase, slik at du raskt kan få en indikasjon på om det er mulig å påta seg nytt arbeid på forespørsel eller om det er behov for ekstra personell.

Du ser raskt forholdet mellom tilgjengelige ressurser, planlagte ressurser og behovet for ressurser. Men merk at ressursoversikten ikke er en detaljert plan.

Noen begreper

Tilgjengelige ressurser = antall personer registrert i personalregisteret (inkl. ansatt personell). Eventuelt planlagt fravær foretatt via ressursplanleggingen telles.

Planlagte ressurser = antall tilgjengelige ressurser som er planlagt den aktuelle dagen (systemet tar ikke hensyn til om det er en heldagsplanlegging eller bare en time).

Ressursbehov = det totale ressurskravet for alle planlagte prosjekter vist i prosjektplanleggingsvisningen (tar hensyn til eventuell filtrering)

Fargekoding gir deg en rask oversikt over for eksempel perioder der det kan være behov for ekstra personale!

Ved å bruke fargene kan du se forholdet mellom tilgjengelig personale og det nåværende behovet for ressurser;

Grønt indikerer at tilgjengelig personal = behovet for ressurser.

Blå indikerer at det er rom for å ta inn mer arbeid, og tilgjengelig personell er større enn antatt ressursbehov.

Rødt indikerer at behovet for ressurser er større enn tilgjengelig personell, det kan hende du må ta inn ekstra personell.