For administrator

Gå til kategorien Ressursplanlegging og klikk på personen og dagen du vil planlegge (1). Når du har valgt en person for avtalen, velger du prosjektet (2) som du har tenkt å fordele ressursen din til.

Hvis flere medarbeidere skal være med på samme prosjekt, kan du legge disse direkte til i samme avtale (3).

Juster start og slutt dato på avtalen (4)

Hvis du vil planlegge en viss del av dagen, kan du merke av i boksen for Heldag og deretter ha muligheten til å angi start- og sluttid for avtalen.

Hvis du lager en avtale der en helg kommer mellom avtalens start og sluttdato (1), har du muligheten til å velge om avtalen også skal gjelde på lørdager og søndager (2).

I fraværsplanlegging velger du personalet og dagen du planlegger. Endre fra Type Prosjekt til Type Fravær og spesifiser type fravær, f.eks. Foreldrepermisjon.

Deretter angir du start- og sluttdatoer for fraværet før du lagrer.

Hvis avtalen verken er et prosjekt eller et fravær, kan du gjøre en avtale via notat (1)

Det du oppgir som tittel (2) er informasjonen som personalet ditt kan se og hva du oppgir som kommentar (3) er tilgjengelig for alle som kan logge inn som administrator i Bygglet.

 

I alle prosjektene dine har du en fane som heter Ressursplanlegging hvor du enkelt kan se hvilke ansatte som er planlagt å jobbe med prosjektet.

Ved å sortere alt personalet får du en god oversikt over hvilke av de ansatte som er distribuert som en ressurs på et prosjekt, hvem som er fraværende og de som ikke har noe prosjekt tildelt.

Du kan enkelt flytte planlagte avtaler mellom ansatte hvis du ønsker det. Hold musepekeren over den angitte avtalen, klikk deretter på avtalen og dra den til ønsket person.

Du kan enkelt veksle mellom å se en uke om gangen eller en måned fremover ved å klikke Uke eller Måned øverst til venstre.