Håndtering i appen

Hvis du ikke har tildelt skjemaet til en enkelt bruker, vil de ansatte finne skjemaet i prosjektet under overskriften Skjema.

Hvis du tildeler skjemaet til en spesifikk person, vil kun denne se dette når de logger seg på appen.

Hvis du har valgt å gjøre skjemaet obligatorisk står det spesifikt, samt at knappen for å registrere timer blir grå. Dette betyr at den som får tildelt et skjema som er obligatorisk å fylle ut, må gjøre det før han/hun kan fortsette å registrere timer og materiell på prosjektet.