Lage skjema

Med funksjonen Skjema kan din bedrift lage egne skjemaer for f.eks. egenkontroll, risikoanalyser eller sjekklister.

Du bygger dine egne skjemaer som du kan bruke i prosjektene dine!

 

Hvor lager vi en mal for skjemaer?

Klikk på tannhjulet og velg Innstillinger. I menyen til venstre finner du oversikten for Skjema. Klikk på overskriften og velg deretter Nytt Skjema.

Når du oppretter et skjema, er det tilgjengelig for alle prosjekter.

 

Hvordan lager vi en mal for skjemaer?

Skjemaet bygges opp ved hjelp av valgfrie komponenter som blir lagt til når du bygger skjemaet. For alle komponenter som dine ansatte må svare på i skjemaet, kan du velge om de skal være obligatoriske eller ikke. Hvis skjemaet har obligatoriske komponenter, er det ikke mulig å sende inn skjemaet med ferdig status før disse er utfylt.

Følgene komponenter kan velges når du bygger skjemaene dine i Bygglet:

 

Overskrift og beskrivelse

Her kan du lage en overskrift med tilhørende beskrivelse for hele skjemaet eller for individuelle komponenter i skjemaet ditt.

Sideskift

Når komponenten sideskift brukes, opprettes et sideskift etter forrige komponent.

Signatur

Når du bruker signatur, får du muligheten til å signere dokumentene i appen eller direkte i programmet. Når du signerer skjemaet, blir det låst for videre redigering. Du har også mulighet til å angi ekstern signering hvis du for eksempel vil at kunden skal kunne signere skjemaet.

Spørsmål – Fritekst svar

Når du legger til fritekst, får du muligheten til å skrive et spørsmål. Personen som blir tildelt skjemaet senere, vil få muligheten til å legge inn hvilken som helst tekst i svaret.

 

Spørsmål – kun ett svar er mulig

Med denne komponenten stiller du et spørsmål og gir bare brukeren muligheten til å spesifisere ett svaralternativ. Sjekk av Vis dato dersom du vil se når spørsmålene er besvart.

Spørsmål – mulighet til å angi flere svar

Med denne komponenten stiller du et spørsmål og gir brukeren muligheten til å krysse av for flere svar. Hvis du for eksempel vil at brukeren skal kunne krysse av for flere sjekkpunkter i en sjekkliste. Velg hvor mange kolonner du ønsker at svaralternativene skal deles opp i.

Spørsmål – liste over fritekst svar

Med komponenten kan du stille et spørsmål til brukeren og la den spesifisere flere fritekstsvar. Hvis du ønsker det, kan du angi en enhet for de forskjellige svaralternativene for å kunne spesifisere f.eks. beregninger.

Hvis du angrer etter at du har lagt til en komponent eller ønsker å kopiere den valgte komponenten, klikker du på de tre prikkene i øvre høyre hjørne av komponenten.