Legg til skjema i prosjekt

Søk etter det aktuelle prosjektet du ønsker å bruke skjemaer i. Når du har klikket deg inn i prosjektet klikker du på fanen Skjema og kan deretter velge Lag ny. Når du velger dette alternativet opprettes skjemaet kun for dette prosjektet. Alternativt kan du velge å laste ned en mal eller velge å laste ned et allerede opprettet skjema for prosjektet. Du kan alltid justere det valgte skjemaet hvis det lastes ned fra maler uten å endre selve malen.

Når du har lastet ned malen du vil bruke, får du en liste over alle de opprettede skjemaene. Du henter deretter ned skjemaene du ønsker å bruke i prosjektet. Det blir automatisk lagt til en versjon av det valgte skjemaet. Hvis du vil tildele et skjema til flere medarbeidere, velger du ønsket antall når du legger inn malen.

Når skjemaet er lagt til, kan du gå inn i skjemaet og redigere det. Hvis du ønsker det, kan du velge noen som er ansvarlig for skjemaet. Da vil bare valgt person kunne svare på skjemaet i appen sin. Hvis du ikke velger en ansvarlig person, kan alle medarbeidere hente skjemaet i appen og vil automatisk bli tildelt skjemaet.

I redigeringsmodus har du muligheten til å velge om skjemaet skal være obligatorisk å svare på, og om du kan redigere og/eller legge til komponenter. Når du har lastet ned skjemaet og valgt å redigere, vil endringer bare gjelde for dette prosjektet – ingenting endres i malen.

 

Flere funksjoner

I hvert skjema du har lagt til i prosjektet, har du knappen Flere funksjoner. Her kan du velge å kopiere skjemaet, lagre skjemaet som en mal for fremtidig bruk i andre prosjekter, og du kan sende skjemaet via e-post.

Hvis du i stedet ønsker at skjemaet skal sendes til kunden sammen med kundefakturaen, kan du legge det til på fakturaen under Vedlegg og Dokumenter når du oppretter faktura for kunden.

Status

Når skjemaet er utfylt og sendt inn av medarbeiderne, vil skjemaet få statusen Ferdig.