Send tilbud til kunder

For å sende et tilbud fra Bygglet låser du en versjon av arbeidskopien. Dette er for å enkelt holde rede på de forskjellige versjonene som er opprettet.

Når du har låst tilbudet vil du få en ny fane øverst i tilbudsvisningen som er den låste versjonen, i denne kan du ikke gjøre noen endringer. Men du kan sende via den oransje knappen øverst. Kunden kan deretter godta via en lenke de mottar på e-post. Hvis de godtar, opprettes automatisk et nytt prosjekt i Bygglet.