Arbeidslag

I timeregistreringen har du muligheten til å filtrere de ansatte basert på arbeidslag.

For å opprette et lag går du under Register og “Arbeidslag”, klikker du på “Nytt arbeidslag” for å opprette et lag. I neste visning navngir du arbeidslaget og velger hvilke personer som skal inkluderes basert på personalregisteret ditt.

Når du er klar, klikker du bare på “Lagre” og deretter kan du filtrere på disse lagene direkte i timeoversikten.