Utlegg

Om du vil at personalet skal kunne registrere utlegg i appen må du legge til ulike typer utlegg under innstillinger.

Velg legg til utleggstype og navngi utlegget, samt sett en enhet, f.eks. km. Velg deretter lagre, og utleggstypen er tilgjengelig for bruk i appen for dine ansatte.