Hva er personalkostnadene basert på?

Personalkostnaden i er basert på timelønnen du har lagt inn på den ansatte og påslaget som er på den respektive lønnstypen. Det er lagt inn 60% påslag som standard, men det er mulig å endre sats på lønnstypene.