Hvordan knytter jeg en leverandørfaktura til et prosjekt?

Når det er en sum på leverandørfakturaen, ligger beløp eks. MVA på linjene. I disse linjene velger du hvilket prosjekt fakturaen skal kobles til. Kolonnen “Videresende fakturering” bestemmer deretter hvor mye som skal viderefaktureres til kunden.