Kan dere lese inn register?

Send kunde-, leverandør- eller vareregister i excel-format bygget opp i kolonner til support@bygglet.com så hjelper vi deg med å få inn informasjonen.