Dokumentasjon og sjekklister: Sjekklister, egenkontroll og risikoanalyser

Bruk skjemaer i Bygglet – skap kvalitet og trygghet i alle trinn gjennom egenkontroll, risikoanalyser og sjekklister

Når du har utført en jobb må du kvalitetssikre arbeidet ditt. Egenkontroll, dokumentasjon og risikoanalyser er ofte et lovkrav, eller en forutsetning for å kunne ta betalt eller begynne på neste trinn i et prosjekt. I andre tilfeller kan det være verdifullt å sikre at dine ansatte følger en bestemt sjekkliste. Bruk vårt funksjonsskjema for alle disse trinnene. Du kan:

  • Bygge standardskjemaer– eller gjøre dem prosjektspesifikke ut ifra ønske
  • Koble de digitale dokumentene direkte til riktig person som skal utføre jobben
  • Legge ved bildedokumentasjon og tegninger
  • Enkelt sende e-post til kunder og lagre dine egne skjemer for egenkontroll, risikoanalyser og sjekklister direkte på prosjektet

Fordeler med skjemaer/sjekklister i Bygglet:

Det finnes mange fordeler med skjemaer i Bygglet. Her er de viktigste:

  • Du utfører jobber med bevist kvalitet og minsker risikoen for avvik
  • Du slipper å håndtere løse papirer, og kan samle alle skjemaer på et sted
  • Kundene blir mer fornøyde og din tillit øker
tag_faces Vil du lese mer om denne funksjonen? Klikk her. arrow_forward