Prosjekt: Få oversikt over dine prosjekter – og hva som kan faktureres i sanntid!

Håndter prosjekter i Bygglet – få betalt for hvert minutt

I Bygglet legger du raskt opp alle dine prosjekter. Fra første dag kan du se på timer, brukte materialer og leverandørfakturaer i hvert prosjekt. Alle prosjekter får et eget prosjektnummer. Du kan:

  • Lage arbeidsordre, endringer og legge til dokumenter som dine ansatte kan se i appen
  • Lage sjekklister og risikoanalyser
  • Behandle endringer og tillegg

Fordeler med prosjekthåndtering

Det finnes mange fordeler med prosjekthåndtering i Bygglet. Her er de viktigste:

  • Du kan se hvor mye som kan faktureres akkurat nå med et enkelt tastetrykk
  • Du får fullstendig oversikt og samler alt i riktig prosjekt (forenkler senere fakturering!)
  • Du har oversikt over timerapportering – også vet du hvordan prosjektet går
  • Du får automatisk en korrekt etterkalkyle
tag_faces Vil du lese mer om denne funksjonen? Klikk her. arrow_forward