Vareregister : Ha kontroll på priser og marginer med vareregister

Opprett vareregister i Bygglet – forenkle faktureringen og få oversikt over marginer

I Bygglet samler du dine varer med oppdaterte innkjøp – og forsalgspriser samt marginer. Du kan:

  • Angi både selvkost og salgspriser
  • Laste inn digitale prislister fra andre leverandører
  • Legge inn dine rabattmatriser i systemet. Deretter oppdateres prislistene dine i henhold til rabattematrisene

Fordeler med vareregister

Det finnes mange fordeler med vareregister i Bygglet. Her er de tre viktigste:

  • Du har oversikt over marginene dine
  • Du gjør det enkelt for deg selv når du oppretter tilbud, rapportere timer og fakturerer i Bygglet
  • Du har alltid tilgang til aktuelle priser og rabatter, og du unngår feil i faktureringen
tag_faces Vil du lese mer om denne funksjonen? Klikk her. arrow_forward