Hvordan knytter jeg en leverandørfaktura til et prosjekt?

expand_more

Når det er en sum på leverandørfakturaen, ligger beløp eks. MVA på linjene. I disse linjene velger du hvilket prosjekt fakturaen skal kobles til. Kolonnen “Videresende fakturering” bestemmer deretter hvor mye som skal viderefaktureres til kunden.

Hvordan deler jeg en leverandørfaktura i flere prosjekter?

expand_more

Når du har valgt et prosjekt på linje en, kan du endre beløpet på samme linje til så mye som skal inn i det valgte prosjektet. Det resterende beløpet hopper deretter ned til neste linje, slik at du kan velge et annet prosjekt på den linjen.