Anbud

expand_more

Begrepet anbud brukes oftere ved større prosjekter.

Lag disse direkte i Bygglet, finn ut hvordan kalkylen din ser ut.

 

Arbeidsordre

expand_more

Er en beskrivelse av hva som skal gjøres med all nødvendig informasjon som f.eks. adresse, kundeinformasjon etc.

I Bygglet tildeles arbeidsordrene til personalet direkte via appen, og all informasjon som er nødvendig er selvfølgelig inkludert. Du kan også dele vedlegg og dokumenter direkte til medarbeiderne for å gjøre arbeidet mer effektivt.

Byggherre

expand_more

Er personen som på egne vegne utfører eller har gjort noen form for byggearbeid. Byggherren er ansvarlig for at det som skal gjøres utføres ved lov og er for eksempel ansvarlig for arbeidsmiljøet.

Faktureringsoversikt

expand_more

Med dette mener vi oversikten i Bygglet som viser hvordan du ligger an med fakturering, vi viser alt som er opparbeidet som ikke er fakturert slik at brukeren enkelt og greit kan se om det er på tide å fakturere eller ikke.

Kontrollskjema

expand_more

I byggebransjen er dette en sjekk som byggherren må gjennomføre for å sikre at det som er utført oppfyller kravene og lovene som finnes.

Du kan enkelt lage dine egne maler for dette i Bygglet som medarbeiderne fyller ut direkte i appen slik at du får håndtering av kontrollskjema digital, trygt og sikkert.

Resultatoversikt

expand_more

I resultatoversikten ser du direkte i Bygglet hvor mye penger du bruker på de pågående prosjektene dine, eller hvor godt de ferdige prosjektene fungerte. Dette blir selvfølgelig oppdatert umiddelbart når personalet har lagt inn timene sine, eller hvis du har mottatt faktura fra en leverandør. Det eneste som kreves for å få dette på banen er å jobbe aktivt i Bygglet, vi sammenstiller for deg.

Risikoanalyse

expand_more

Er et godt verktøy for å dokumentere og forebygge kjente risikoer på en arbeidsplass, en kartlegging av risikoer som eksisterer og basert på det vite om nødvendige tiltak som øker sikkerheten.

Du kan utføre din risikoanalyse direkte i Bygglet, lag en mal og så kan medarbeiderne fylle ut dette direkte i appen.

Tilbud

expand_more

Skriftlig prisforslag med beskrivelse av tjenester og priser som tilbys, brukes vanligvis til mindre kontrakter og mot privatpersoner.

I Bygglet oppretter du og sender alle tilbud direkte i systemet, noe som betyr at du umiddelbart får oversikt over hvor mange forretningsmuligheter du har med kundene dine. Ved å sende tilbud direkte fra systemet, kan du selvfølgelig overvåke om kundene dine har mottatt og lest tilbudene dine.

Timeregistrering

expand_more

Timeregistrering i Bygglet gjøres enten direkte i nettleseren eller i medarbeidernes app. Der rapporterer de direkte inn arbeidstid, brukt materiale og det er også mulighet for registrering av utlegg.

Medarbeiderne kan skrive kommentarer til utført arbeid som deretter kan brukes til timelister for rapportering til kunder.