Byggherre

Er personen som på egne vegne utfører eller har gjort noen form for byggearbeid. Byggherren er ansvarlig for at det som skal gjøres utføres ved lov og er for eksempel ansvarlig for arbeidsmiljøet.