Resultatoversikt

I resultatoversikten ser du direkte i Bygglet hvor mye penger du bruker på de pågående prosjektene dine, eller hvor godt de ferdige prosjektene fungerte. Dette blir selvfølgelig oppdatert umiddelbart når personalet har lagt inn timene sine, eller hvis du har mottatt faktura fra en leverandør. Det eneste som kreves for å få dette på banen er å jobbe aktivt i Bygglet, vi sammenstiller for deg.